FAIL (the browser should render some flash content, not this).


W momencie pobudzenia seksualnego mózg wysyła sygnał do komórek nerwowych u rdzenia prącia, sterujących działaniem mięśni gładkich, które normalnie ograniczają dopływ krwi przez tętnice do ciał jamistych prącia. Komórki nerwowe, po otrzymaniu sygnału z mózgu, zaczynają wytwarzać tlenek azotu. W mięśniu gładkim występuje stałe stężenie – trójfosforanu guanozyny (GTP), oraz enzym – cyklaza guanozynowa. Enzym ten jest uaktywniany przez tlenek azotu produkowany przez komórki nerwowe. Po uaktywnieniu enzym ten przekształca GTP w cGMP cGMP uruchamia ciąg przemian doprowadzających do rozluźnienia mięśni gładkich, a co za tym idzie zwiększenia napływu krwi do ciał jamistych członka i jego wzwodu. Preparat HEMAN dbaa aby stężenie cGMP utrzymywało się na odpowiednio wysokim poziomie, wtedy mięsień gładki jest rozluźniony, a członek wzwiedziony.

Rewolucja w medycynie.

Zaburzenie erekcji jest medycznym terminem na określenie problemów ze wzwodem i jest zdefiniowane jako długotrwała niemożność osiągnięcia i/lub utrzymania erekcji w celu odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Zaburzenie erekcji jest najbardziej rozpowszechnionym problemem seksualnym u mężczyzn i jest uleczalne u 95% pacjentów. Badania światowe pokazują, że ponad 50% mężczyzn powyżej 40 roku życia w pewnym momencie doświadcza problemów z erekcją.

Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany w następujących chorobach i stanach:

 • choroba niedokrwienna serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (poniżej 90/50 mmHg),
 • równoległe stosowanie leków z grupy nitratów (nitrogliceryny, monoazotanu i diazotanu izosorbidu),
 • uczulenie na którykolwiek składnik preparatu
 • ciężkiej niewydolności wątroby i nerek,
 • po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale mięśnia sercowego,
 • w zmianach zwyrodnieniowych siatkówki, np. retinitis pigmentosa.

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • u pacjentów z anatomicznymi wadami prącia (choroba Peyroniego, zwłóknienie ciał jamistych),
 • u pacjentów leczonych ritonawirem,
 • u pacjentów przyjmujących ?-adrenolityki,
 • u pacjentów ze skłonnością do priapizmu (anemia sierpowata, szpiczak mnogi, inne).

Aktywność seksualna jest bardzo ważnym aspektem zdrowia i dobrego samopoczucia a badania dysfunkcji seksualnej i powiązane z nią terapie uważane są za ważny dział wiedzy medycznej. Badania te wskazują, że posiadanie zdrowego życia seksualnego jest ważnym czynnikiem dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego i w dużym stopniu wpływa na osiągnięcie sukcesu we wszystkich dziedzinach życia - zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej.


Do niedawna ludzkość była skazana na cierpienie w milczeniu a problem pozostawał jedynie w gestii TABU. W ciągu ostatnich 5 lat firmy farmaceutyczne dokonały przełomu w postaci leków, bardzo skutecznie zwalczających zaburzenia erekcji wprowadzając na rynek bezpeczne produkty - zatwierdzone do użycia przez wiodące organizacje i instytuty zdrowia i żywienia - w tym przez Światową Organizację Zdrowia. Niemoc seksualna nękająca płeć męską, będąca przyczyną stresów psychicznych, rozczarowań i głębokich depresji została przezwyciężona